یادداشت تفاهم همکاری آموزشی در رشته های صنعتی و بازارمحور فی مابین مرکز درجه یک و تخصصی و دانشگاه فنی و حرفه ای استان مرکزی

یادداشت تفاهم همکاری آموزشی در رشته های صنعتی و بازارمحور فی مابین مرکز درجه یک و تخصصی و دانشگاه فنی و حرفه ای استان مرکزی با تعامل سازنده جناب مهندس افکاری و دکتر مصطفوی.
با هدف ترویج ارزشهای دینی،انقلابی و فرهنگ تفکر در عرصه های علم،پژوهش وفناوری ،مهارتی استان ، به منظور هم افزایی در استفاده از پتانسیل ها، امکانات و ظرفیت های علمی دو طرف، انجام فعّالیت های آموزشی و پژوهشی و حمایت از مخترعین و مبتکرین یادداشت تفاهمی مابین ریاست مرکز آموزش فنی و حرفه ای درجه یک و تخصصی و دانشگاه فنی حرفه ای استان مرکزی به امضاء رسید، از آنجا که خط مشی فعالیتهای یادشده در دو مرکز آموزشی در بسیاری از اهداف هم پوشانی دارد با اجرای این تفاهمنامه چشم اندازی روشن در عرصه مهارت آموزی پیش رو خواهد بود
photo_2017-12-25_16-11-19
photo_2017-12-25_16-12-22