آموزش جرثقیل کرین هوایییکی از تخصصی ترین مشاغل در صنایع سنگین و استراتژیک کار با جرثقیل کرین هوایی میباشد که با عنایت به انگشت شمار بودن اساتید آموزشی مجرب در این رشته فراگیری مهارت های لازم در این شغل با چالش مواجه بوده است، به همت و پیگیری مرکز درجه یک و تخصصی اراک و رایزنی با اساتید بسیار ارزنده در این رشته، با تجربه آموزشی بالغ بر ۴۰ سال اجرای آموزش در این رشته خاص با همکاری بخش صنعت آغاز و اولین گروه از رانندگان کرین هوایی آموزشهای کاربردی در این حوزه را فراگرفتند. در برنامه های آموزشی آتی مرکز نیز تداوم آموزش این رشته در دستور کار قرار دارد.