بخشهای آموزشی مرکز – دوره های آموزشی

بخش برق

بخش مکانیک

بخش جوشکاری

بخش کنترل و ابزاردقیق

بخش کشاورزی

 

————————————————————————————————————————————————————————————-

برنامه های آموزشی مرکز در شش ماهه اول سال ۹۵به شرح زیر می باشد :
photo_2016-04-02_11-28-13