بازدید ریاست و معاونت دانشگاه فنی اراک از مرکز درجه یک و تخصصی اراک

جناب آقای دکتر مصطفوی ریاست دانشگاه و دکتر احمدی معاونت آموزشی دانشکده فنی امیرکبیر از برخی از کارگاههای آموزشی مرکز درجه یک وتخصصی و خواهر اراک در راستای هم افزائی آموزشهای مهارتی فی مابین دانشکده فنی امیرکبیر و مرکز درجه یک و تخصصی اراک نشست هم اندیشی با حضور روسای و معاونین آموزشی دو واحد برگزار و رشته های مهارتی مورد ...

برگزاری نشست هم اندیشی مراکز آموزشی شهرستان اراک

در راستای بررسی چالشها و هم اندیشی و توان افزایی مراکز شهرستان اراک، نشست روسا، معاونین و مسئولین آموزش مرکز درجه یک و تخصصی، مرکز خواهران و مرکز شماره یک اراک در محل مرکز ارتقا مهارت اراک برگزار وبرنامه های لازم جهت پیگیری تدوین گردید.

ارسال کمکهای هموطنان و همکاران استان به مناطق زلزله زده کرمانشاه

در پی وقوع زمین لرزه در غرب کشور که موجب خسارت های فراوانی به مردم این منطقه به ویژه استان کرمانشاه شد، کمک های اهدایی مردمی و همکاران محترم اداره کل استان که از طریق مرکز تخصصی و درجه یک اراک جمع آوری گردید، به مناطق زلزله زده ارسال شد ، به همراه محموله ارسالی جمعی از مربیان ...

برگزاری تشکل مربیان بخش دولتی و خصوصی در مرکز تخصصی و درجه یک اراک

در راستای هم اندیشی و برنامه ریزی آتی در بخشهای مختلف آموزش و آزمون توسط مربیان محترم بخش خصوصی و دولتی، تشکل تخصصی مربیان با تعدادی بالغ بر یک صد نفر در چهارده گروه آموزشی به میزبانی مرکز تخصصی و درجه یک اراک برگزار گردید

برنامه های آزمونهای عملی آبانماه

برنامه آزمونهای عملی آبانماه ویژه کارآموزان مرکز درجه یک و تخصصی اراک

پذیرش فوری کارآموز در رشته پنوماتیک کار صنعتی و جوشکاری گاز

تعداد محدودی کار آموز در رشته های پنوماتیک کار صنعتی و جوشکاری گاز پذیرفته میشود. آدرس کانال تلگرامی مرکز: https://t.me/ertegh1araktvto

اطلاعیه جذب نیرو

برگزاری ششمین آزمون الکترونیکی جذب سرباز مربی

برنامه آزمونهای عملی شهریورماه

اصلاحیه : لیست نهائی رشته های آموزشی شش ماهه دوم سال ۹۶

شش ماهه اول 96 بدون کد پرتال نهائی - Copy https://t.me/ertegh1araktvto