صفحه اطلاع رسانی مرکز درجه یک و تخصصی اراک
register
cyber police
electrical
مراحل ثبت نام کارآموز
تاریخ درج 96/10/15
کارگاه آموزشی پلیس فتا
تاریخ درج 96/9/20
کارگاه آموزشی ایمنی عمومی
برق تاریخ درج 96/9/28
نمایش خودکار
سری اقدامات اصلاح و بهبود فرایندهای مرکز
loading